فروش بیرینگ 4 تنی به صنایع دریایی

فروش بیرینگ 4 تنی به صنایع دریایی

فروش بیرینگ 4 تنی به صنایع دریایی

این بار یک رولربیرینگ Spherical برای استفاده در تجهیزات دریایی که بالای 4000 کیلوگرم وزن دارد از انبار RKB خارج شد. RKB یک شبکه در حال توسعه از انبارهای محلی دارد که بتواند در کوتاهترین زمان و مکان در تامین بیرینگ مشارکت نماید.