مطالب آموزشی

10 مهر 1396
Prefixes & Suffixes
15 آذر 1395
certificate
8 آذر 1395
دانلود کاتالوگ فارسی آشنایی با شرکت RKB
31 مرداد 1395
شبکه تدارکات جهانی
 (Self-Aligning Ball Bearings) .قطب مرکزی سوئیس : به مساحت 15.000 متر مربع برای تحویل دادن بیرینگ ها به کشورهای خارجی آن سوی دریا ها . ادامه

31 مرداد 1395
تحلیل و بررسی ریشه ای علت خرابی
.مكانيزم هایی که باعث خرابی بیرینگ در یک کاربرد خاص شده اند را شناسایی کرد ..خلوص بسیار بالای فولاد بیرینگ را برای فرایند واجد شرایط بودن تأمین کنندگان فولاد ارزیابی کرد .. ادامه