بازدید تیم نمایندگی RKB ایران از کارخانه RKB در چین

بازدید تیم نمایندگی RKB ایران از کارخانه RKB در چین

بازدید تیم نمایندگی RKB ایران از کارخانه RKB در چین

RKB سوئیس در کارخانه تولیدی چین میزبان مدیران شرکت باهرکیمیا رهاورد، به عنوان نمایندگی انحصاری بیرینگ های صنعتی RKB ایران شد. مدیران شرکت باهر کیمیا رهاورد برای بازدید از خط تولید RKB در تاریخ 12 اکتبر به چین سفر کردند و به مدت یک هفته جلسات بازدید و تحلیل و بررسی شرایط موجود را با حضور مدیرشرکت RKB سوئیس برگزار نمودند. RKB سوئیس برنامه های تاثیرگذاری را برای ایران ترتیب داده است که ایجاد یک انبار غنی از انواع بیرینگ های مصرفی بازار ایران در اولویت آنهاست.