بازدید تیم فنی RKB سوئیس و برگزاری سمینار در کارخانجات ایران

بازدید تیم فنی RKB سوئیس و برگزاری سمینار در کارخانجات ایران

بازدید تیم فنی RKB سوئیس و برگزاری سمینار در کارخانجات ایران

شرکت باهر کیمیا رهاورد به عنوان نمایندگی انحصاری بیرینگ های صنعتی RKB سوئیس افتخار این را داشته است که با پشتیبانی تیم فنی سوئیس سمینار و بازدیدهایی را برای کارخانجات صنایع مختلفی چون فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و... ترتیب دهد.
این تیم که شامل Technical Manager و Customer Relationship Manager شرکت RKB سوئیس می باشد هر دو ماه یک بار در ایران حضور پیدا کرده و خدمات فنی و مشاوره بیرینگ - که بررسی علل خرابی بیرینگ ها و... را شامل می شود-را به همراه برگزاری سمینار آموزشی  به کارخانجات ارائه می دهند. شما هم می توانید از این خدمات بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.