ریشه یابی علت خرابی بیرینگ ها

بیرینگ ها یکی از عناصر مهم در ماشین آلات مختلف در صنایع می باشند که رسیدگی و تعمیرات و نگهداری آنها بسیار مهم است. برای پیشگیری و جلوگیری از خرابی و شکست زودرس بیرینگ یک سری پارامترها و نکات کوچک باید رعایت شوند تا بیرینگ عمر مفید خود را داشته باشد. برخی از این موارد به شرح زیر است:
1. خرید از منابع معتبر
2. انتخاب مناسب بیرینگ (لقی مناسب، قفسه بیرینگ و...)
3. مونتاژ و دمونتاژ اصولی (بررسی وضعیت شفت و چوک ،اندازه گیری آنها،حرارت به اندازه برای نصب آسان، استفاده از ابزار مناسب و... )
4. انتخاب روانکار مناسب و تزریق به موقع (روانکاری بیرینگ و فواصل آن یکی از نکات مهم است. روانکار بیرینگ اگر زیاد یا کم باشد، دز هر دو صورت مشکل ساز خواهد بود یا ترکیب شدن با گریس غیر هم نوع)
5. بازدید و بازرسی بیرینگ ها (بررسی میزان ارتعاشات، جلوگیری از ورود آلاینده ها، بررسی وضعیت روانکار و...)
 عوامل شکست بیرینگ
عوامل متعددی باعث خرابی بیرینگ ها می شوند که توجه و بررسی آنها و انتخاب راهکار مناسب موجب پیشگیری از وقوع مجدد می شود.
1. روانکار نامناسب
2.انتخاب نادرست بیرینگ
3. نصب نادرست ( عدم توازن یا ناهماهنگی بار، ناترازی و گرمای بیش از حد)
4. شکست های غیرمستقیم ( ویبره و دمای بالا و ...)
5. متریال نامناسب و خطاهای تولید بیرینگ