مشاوره فنی و مهندسی

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ،ساختمان آفریقا، ساختمان صهبا، طبقه دوم، واحد 4

کدپستی : 1513914566
تلفکس :   

021-91029105

 آدرس ایمیل ارتباط با واحدهای شرکت:
info@baherkimia.com  
sales@baherkimia.com   واحد فروش
accounting@baherkimia.com   واحد مالی
commercial@baherkimia.com   واحد بازرگانی
ttu@baherkimia.com   واحد خدمات فنی و مهندسی