RKBمی تواند تحلیل و بررسي ریشه ایِ علت خرابي بیرینگ   (RCFA) را انجام دهد که از طریق آن می توان :

.مكانيزم هایی که باعث خرابی بیرینگ در یک کاربرد خاص شده اند را شناسایی کرد .
.خلوص بسیار بالای فولاد بیرینگ را برای فرایند واجد شرایط بودن تأمین کنندگان فولاد ارزیابی کرد .
.ساختار میکروسکوپی و سختیِ فولاد را برای صحت و درستی فرایند های عملیات حرارتی تجزیه و تحلیل کرد .
.جوانه زنی شکست و افزایش استفاده از جدید ترین تکنیک های میکروسکوپی نوری را بررسی کرد .